Våra Tjänster

Rådgivning

En del i en framgångsresa är att ha kontroll över ekonomin och därmed kunna blicka framåt på tillförlitliga grunder. Det är här Bradosti Råd & Redovisning kommer in och kan bidra till er verksamhets framgång, något vi brinner för. Vilken typ av rådgivning ditt företag kan ha behov av beror på er situation och er vision – ekonomirådgivning, skatterådgivning, HR-rådgivning, rådgivning för lönehantering etc.

Redovisning

Fungerande ekonomi, vägen till en framgångsrik verksamhet. Vi hjälper dig att skapa effektiva och enkla rutiner för din redovisning, bokföring och ekonomihantering. Bradostis styrka och fokus ligger just i dessa rutiner tillsammans med bra systemstöd. Våra redovisningskonsulter ger dig en personlig kontakt som arbetar fram just de ekonomirutiner som passar ditt företags situation. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om. På så sätt kan du styra din ekonomifunktion och dina kostnader efter behov.

 

 Offertförfrågan »