Rådgivning

Företag omges av ett komplicerat regelverk där risken för fel är stor. R3 hjälper till att minimera riskerna och att identifiera möjligheter. Vår vision är att vara värdeskapande för våra kunder genom vägledning i rätt riktning, tveka därför inte att kontakta oss med frågor och funderingar. Vi kan erbjuda en rad rådgivningstjänster som exempelvis:

Bolagsärenden – Vi rådgör med våra kunder om den optimala bolagsstrukturen för verksamheten och bistår gärna vid genomförandet av bolagsbildningar, likvidationer och fusioner.

Due Diligence - R3 genomför företagsbesiktningar inför köp och försäljningar av företag.

Generationsskiften – R3 bistår med rådgivning i samband med generationsskiften.

Internationella transaktioner – R3 ingår i det globala nätverket PrimeGlobal med 350 medlemmar i 90 länder. Genom PrimeGlobal kan vi erbjuda våra klienter bästa möjliga hjälp vid etableringar i utlandet, när utländska bolag önskar etablera verksamhet i Sverige och vid andra internationella frågor.

Outsourcing – R3 kan i samråd med ert företag hjälpa till vid rekrytering av kvalificerade ekonomitjänster (ekonomichef, controller, internrevision mm.) eller genom vårt kontaktnät hjälpa till att ordna vikarier under en begränsad tidsperiod.

Skatte- och momsfrågor – R3 bistår bolaget och företagaren vid moms och skattefrågor. Skatter och moms är ett komplext område och vid behov anlitas expertis från våra samarbetspartners i det nätverk som vi har byggt upp för att maximera nyttan för våra kunder. Via vårt internationella nätverk kan vi även erbjuda rådgivning inom internationell beskattning.